Kontakt
BYSTRZYCKIE CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
ul. A. Mickiewicza 14, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel/fax 074 644 2990, kom. 0601 622 153
bckf@poczta.onet.pl

NIP: 881-13-67-282
REGON: 000331056

Konto:
Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
03 1090 2297 0000 0001 0570 5914

Design by ProjektB, © Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej