O nas

Witamy na stronie Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Jesteśmy jednostką budżetowa gminy Bystrzyca Kłodzka. Poprzez swoje działania pragniemy w naszym społeczeństwie kreować "modę na zdrowie".
Organizujemy bardzo wiele imprez sportowo - rekreacyjnych, w których swoje
możliwości mogą sprawdzić nie tylko "zawodowcy", ale przede wszystkim amatorzy - ludzie uprawiający różne formy sportowania się dla zdrowia.
Dzięki temu, że jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Górami Bystrzyckimi i Masywem Śnieżnika propozycje nasze dotyczą również wielu imprez zimowych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i kibicowania w naszych zdarzeniach.

Zasadniczym celem BCKF jest wdrażanie społeczności do czynnego ruchu oraz kreowania mody na zdrowie, które przejawia się dążeniem działania na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. Aby powyższy cel zrealizować BCKF wykonuje następujące zadania:

 • programowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu ze szkołami, klubami sportowymi i innymi organizacjami,
 • udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego dla:
    • szkół,
    • klubów sportowych,
    • organizacji kultury fizycznej,
    • innych organizacji społecznych i zawodowych,
    • osób indywidualnych i podmiotów prawnych;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej na co dzień współpracuje z Klubem Sportowym "Polonia", Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym "Czarna Góra", z Radą Miejsko - Gminną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Radą Powiatową i Dolnośląską Z LZS, ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i szkołami ponadgimnazjalnymi na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka realizując kalendarz Szkolnego Związku Sportowego oraz kalendarz Dolnośląskich Igrzysk Zrzeszenia LZS.

Przy BCKF działa Szkoła Narciarska "Czarna Góra" posiadająca licencję A + B Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach szkoły zajmujemy się organizacją zawodów sportowych w narciarstwie alpejskim i biegowym, a także kursów kadrowych Polskiego Związku Narciarskiego (możliwość zdobycia uprawnień Demonstratora szkolnego, ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego na Pomocnika Instruktora oraz Kursu Pomocnika Instruktora). Nasze Koło Turystyczne "Bystrzak" zajmuje się promowaniem oraz organizowaniem turystyki pieszej i rowerowej. Przy naszej instytucji od roku 2001 działa Podkomisja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Narciarskiego.

BCKF jest sprawdzonym organizatorem imprez sportowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Co roku przeprowadzamy Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w slalomie gigancie, które są jednocześnie Eliminacjami do Mistrzostw Polski Amatorów. W 2000 roku w Międzygórzu odbyły się Mistrzostwa Europy w biegach górskich w stylu anglosaskim. W latach 2003 i 2006 wspólnie z Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim w Ośrodku Górskim "Czarna Gora" w Siennej zorganizowaliśmy Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w narciarstwie alpejskim. Od wielu lat organizujemy Mistrzostwa Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim i alpejskim, Grand Prix Dolnego Śląska na rowerach górskich MTB, Ogólnopolski Wyścig Kolarski Cyklosportu. Pięciokrotnie byliśmy współorganizatorami międzynarodowego polsko-czeskiego rajdu rowerowego pod nazwą "Cykloglacensis".


Jesteśmy nastawieni również na współpracę w ramach przeprowadzania i sędziowania imprez sportowo-rekreacyjnych dla zainteresowanych instytucji i firm. Powyższe dotyczy okresu zimowego i letniego (narciarstwo alpejskie, biegowe, rowery górskie MTB, biegi przełajowe i lekka atletyka, zespołowe gry sportowe oraz gry i zabawy rekreacyjno-sportowe w ramach festynów).

Zapraszamy do współpracy, kibicowania i brania udziału w naszych imprezach.

Załoga BCKFu

 • mgr Lucjan Morajda – dyrektor
 • mgr Radosław Naumowicz - główny księgowy
 • Antonina Binkowska – specjalista
 • Paweł Gugała - pracownik gospodarczy
 NIP: 881-13-67-282
REGON: 000331056

Bank Zachodni WBK 1 Oddz. w Bystrzycy Kłodzkiej
03 1090 2297 0000 0001 0570 5914

Design by ProjektB, © Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej